Bảng giá bán lẻ xe của Yamaha năm 2013 (update) - Bảng giá xe Yamaha năm 2013 - Bảng báo giá xe may Yamaha năm 2013 - Cập nhật mới nhất bảng giá xe may Yamaha năm 2013 . Bảng báo giá xe may Yamaha năm 2013 - Cập nhật mới nhất bảng giá xe may Yamaha năm 2013GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (Đã bao gồm thuế GTGT)
LOẠI XE MẪU XE Vành nan hoa
Phanh cơ (VNĐ)
Vành nan hoa
Phanh đĩa (VNĐ)
Vành đúc
Phanh đĩa (VNĐ)
LEXAM Lexam 25.000.000 26.500.000
TAURUS Taurus 15.990.000 16.990.000
SIRIUS Sirius 17.800.000 18.800.000 20.800.000
Sirius RLSirius RC FI - giá đề xuất 22,95 triệu.
21.100.000
JUPITER Jupiter FI RC 28.900.000
Jupiter FI Gravita 27.400.000
Jupiter MX 23.600.000 24.900.000
Gravita 2012 25.400.000
Jupiter RC 2012 27.800.000
Exciter Exciter R 2011 37.000.000
Exciter RC 2011 (Hand Clutch) 40.000.000
Exciter GP 2011 (Hand Clutch) 40.200.000
MIO Mio Ultimo 20.000.000 22.000.000
Mio Classico 23.500.000
LUVIAS Luvias 26.900.000
LUVIAS Luvias GTX FI (phun xăng điện tử) 27,9 triệu
CUXI Cuxi phun xăng điện tử (FI) 32.900.000
NOZZA Nozza phun xăng điện tử (FI) 33.900.000
NOUVO Nouvo LX 135cc 33.900.000
Nouvo LX RC / LTD 135cc 34.200.000
Nouvo SX STD 125cc 35.900.000
Nouvo SX RC 125cc 36.900.000
Nouvo SX GP 125cc 37.200.000
BW'S BW'S 125cc 60.000.000- Giá xe Lexam 2013
- Giá xe Taurus 2013
- Giá xe Sirius 2013
- Giá xe Sirius RC FI 2013
- Giá xe Sirius phun xăng điện tử 2013
- Giá xe Jupiter FI RC 2013
- Giá xe Jupiter FI Gravita 2013
- Giá xe Jupiter MX 2013
- Giá xe Gravita 2012 năm 2013
- Giá xe Jupiter RC 2012 2013
- Giá xe Exciter RC 2011 năm 2013
- Giá xe Exciter GP 2013
- Giá xe Mio Ultimo 2013
- Giá xe Mio Classico 2013
- Giá xe Luvias 2013
- Giá xe Luvias GTX FI 2013
- Giá xe Luvias phun xăng điện tử 2013
- Giá xe Cuxi phun xăng điện tử (FI) 2013
- Giá xe Nozza phun xăng điện tử (FI) 2013
- Giá xe Nouvo LX 135cc 2013
- Giá xe Nouvo LX RC / LTD 135cc 2013
- Giá xe Nouvo SX STD 125cc 2013
- Giá xe Nouvo SX RC 125cc 2013
- Giá xe Nouvo SX GP 125cc 2013
- Giá xe BW'S 125cc 2013
Chủ đề liên quan