What's new

Latest posts

Latest profile posts

Bơm chìm nước thải Là dòng bơm chìm nước thải chuyên dụng được thiết kế đặc biệt để bơm và xử lý nước thải chứa các tạp chất phức tạp như chất ăn mòn, rác, bùn, sỏi, cát … mà các dòng bơm khác không sử dụng được. Bởi vậy nó chủ yếu được sử dụng trong các khu công nghiệp, thủy điện, thủy lợi hoặc được sử dụng để bơm thoát nước tầng hầm,...
Top