Recent content by tuvi2021xemvanmenh

  1. T

    Cảm nhận xem nam mạng tử vi Kỷ Dậu và ứng dụng vào cuộc sống

    Không biết trong forum, có ai thực sự biết đến đến tử vi và ứng dụng trong đời sống của mình không? Hay mọi người chỉ xem để thỏa mãn sự tò mò và rồi quên đi? Thực sự từ trước đây mình không hề tin những thông tin mang tính chất tử vi, dự đoán. Nhưng vừa qua, cảm nhận lại những chuyện đã diễn ra...
Top