PDA

Nhấp vào đây để xem bản đầy đủ -> : Với chiếc Pocket PC của mình, bạn có thể thực hiện nhiều chức năngKimToan87
29-07-2008, 13:29
Với chiếc Pocket PC của mình, bạn có thể thực hiện nhiều chức năng, ứng dụng hiệu quả. Đặc biệt là bạn có thể đặt nhiều dạng Lịch biểu, Thời gian biểu khác nhau.


http://mobilenet.vn/Library/Images/25/2008/Thang6/167/phanmem/Thoigianbieu/240.jpg

DOWNLOAD (http://mobilenet.vn/Library/download/HoangM5/2008/Thang6/167/Thoigianbieu.zip)